Het doel en de betekenis van begassing van houten verpakkingen

- Oct 19, 2019-

Het doel en de betekenis van begassing van houten verpakkingen

Begassing van houten verpakkingen (desinfectie) is een verplichte maatregel om te voorkomen dat schadelijke ziekten en insecten schade toebrengen aan de bosrijkdommen van importerende landen. Dienovereenkomstig, de exportgoederen die woodiness-pakket bevatten, moeten zich verbinden tot woodiness-pakket vóór verzending desinfecteren behandeling, begassing (desinfectie) het is een soort manier in desinfectie behandeling.