Promotiegeschenkselectiefactor

- Jan 18, 2019-

1. Doelgroep: culturele achtergrond, leeftijd, voorkeuren, gewoonten, koopkracht, enz .;

2. Interne omstandigheden van de onderneming: bedrijfsfilosofie en merkconcept, promotiedoelstellingen, managementstatus, investering, personeelscondities, enz .;

3. Marktfactoren: verkoopkanalen, productinvoerperiode, rijpheidsstatus, regionale kenmerken, enz .;

4. Promotiefactoren zelf: uiterlijk, materiaal, handwerkniveau, werkkwaliteit, prestaties, enz .;

5. Tijdfactor: promotietiming, ontwerpcyclus, productiecyclus, transportcyclus, seizoenskenmerken, enz.

6. Nationaal beleid en wet- en regelgeving.